SCIYU BIOTECH CO., LTD
SCIYU BIOTECH CO., LTD
SCIYU BIOTECH CO., LTD

Overview

SCIYU BIOTECH CO., LTD
Room 21025, unit 2 10th floor, 1#, 2-YICUIYUAN,Tang Yan South road,high-tech zone, xian,
+86-29-85352872

Company Introduction:

SKU : GJ1256 In stock
SCIYU BIOTECH CO., LTD

Bladderwrack Powder

SKU : GJ3912 In Transit
SCIYU BIOTECH CO., LTD

Irish Moss Powder

Company Certificate